Slijtage

Slijtage

Als het gaat over de gezondheid van het gebit, dan wordt er vaak vooral gedacht aan het voorkomen van gaatjes en van tandvleesontstekingen. Maar er is nog een ander ernstig tandheelkundig probleem dat helaas weinig onder de aandacht komt, namelijk gebitsslijtage. Waardoor ontstaat gebitsslijtage?

Verschillende vormen
Er zijn verschillende vormen van gebitsslijtage te onderscheiden, namelijk erosie, abrasie en attritie. Bij erosie is er sprake van een chemische vorm van slijtage. Hierbij lossen tandglazuur en wortelcement op door zuren. De oorzaak van erosie ligt meestal in het drinken dat mensen nemen, maar ook maagzuur kan erosie veroorzaken. Bij abrasie ontstaat er gebitsslijtage door een mechanisch proces. Vaak is dit het gevolg van een verkeerde manier van tandenpoetsen, door te veel druk op het glazuur uit te oefenen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die pijproken of timmerlieden die vaak een spijker tussen de tanden houden kunnen last krijgen van abrasie. Attritie ten slotte is een vorm van gebitsslijtage die veroorzaakt wordt door het over elkaar schuiven van tanden en kiezen.

Oorzaken attritie
Gebitsslijtage door attritie kan verschillende oorzaken hebben. Tandenknarsen of het te sterk op elkaar klemmen van het gebit kan een van de oorzaken zijn. Maar het over elkaar schuiven van het gebit kan ook veroorzaakt worden door ziekte en medicatie. Zo heeft het medicijn tegen Parkinson als bijwerking dat er onwillekeurige bewegingen in het gezicht worden gemaakt, zoals het ‘dansen’ van het gebit. Hierbij schuren de tanden en kiezen steeds over elkaar en ontstaat er gebitsslijtage. Dezelfde dansachtige bewegingen kunnen ook voorkomen bij psychiatrische aandoeningen en bij langdurig gebruik van antipsychotica.

Gebitsslijtage voorkomen
De verschillende vormen van slijtage vragen ook om andere manieren om het te voorkomen. Erosie kan voorkomen worden door te stoppen met drinken van dranken waar zuren inzitten en door maagzuur tegen te gaan. Abrasie kunt u voorkomen door op de juiste manier uw gebit te reinigen en door niet langdurig harde voorwerpen tussen de tanden te klemmen. Bij attritie kan de oplossing liggen in een speciale bescherming tegen tandenknarsen. Vraag bij alle vormen van gebitsslijtage altijd uw tandarts of mondhygiënist om advies.

 

Voor een behandeling

Na een behandeling